Akreditace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na akreditace

Úvod / Nabízené služby

Primární činností naší společnosti je zpracování žádostí o akreditaci rekvalifikačních programů, které jsou předkládány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k akreditaci. Žádost je zpracována včetně všech souvisejících podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné – koupíme kolkovou známku, odneseme materiály osobně na MŠMT, ohlídáme udělení akreditace.

Ke zpracovaným žádostem o akreditaci rekvalifikačních programů nabízí naše společnost další nadstandardní služby:

Dále zpracováváme žádosti o autorizaci k závěrečným zkouškám z profesních kvalifikací.

Žádost Vám zpracujeme na míru, včetně všech souvisejících podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné. Námi zpracovaná žádost obsahuje všechny údaje vyžadované MŠMT, tedy např. tyto náležitosti:

Akreditaci může získat ten, kdo:

  1. podniká v oblasti vzdělávání (předmět podnikání „vzdělávání“ má zapsaný v obchodním nebo živnostenském rejstříku (na živnostenském listě)
  2. je odborník v oblasti rekvalifikace (oblast, pro kterou chce získat akreditaci), popř. má jinou osobu, která bude kurz odborně garantovat. Např. pro získání akreditace kurzu „manažer“, musí mít kvalifikaci a praxi v manažerské činnosti.
  3. má zabezpečeny odpovídají prostory pro výuku (k žádosti je potřeba přiložit písemný doklad – např. příslib o pronájmu prostorů).


Ke zpracování kompletní žádosti o akreditaci od Vás potřebujeme pouze tyto informace:

Postup naší spolupráce je následující:

  1. Vy nám zašlete výše uvedené informace (viz „Ke zpracování kompletní žádosti o akreditaci o od Vás potřebujeme pouze tyto informace“)
  2. My Vám obratem přijetí objednávky potvrdíme, doladíme potřebné informace a zašleme zálohovou fakturu ve výši 50% objednávky.
  3. Po uhrazení zálohové faktury Vám do 5 pracovních dnů (expres do 2 pracovních dnů) zašleme zpracovanou žádost o akreditaci.
  4. Vy žádost zkontrolujete. Pokud budete chtít udělat v žádosti jakékoliv úpravy, tyto úpravy vykomunikujeme e-mailem či telefonicky.
  5. Jakmile se domluvíme na finální podobě žádosti, zašleme Vám doplatkovou fakturu za naše služby. Vy všechny materiály vytisknete, podepíšete a odešlete je na naši adresu. Zároveň zaplatíte doplatkovou fakturu.
  6. My do žádosti vylepíme kolkovou známku v hodnotě 1000,- Kč (poplatek MŠMT), odneseme žádost osobně na MŠMT a ohlídáme udělení akreditace.
  7. V případě Vašeho zájmu se samozřejmě můžeme kdykoliv setkat osobně.

Je možné akreditovat více jak 600 kurzů z různých oblastí, např.:

Seznam všech kurzů, které je možné akreditovat, naleznete zde