Akreditace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na akreditace

Úvod / Ceník

Žádost je zpracována včetně všech potřebných podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné – koupíme a nalepíme kolkovou známku, odneseme materiály osobně na MŠMT, ohlídáme udělení akreditace.

Cena za kompletní zpracování žádosti o akreditaci se liší dle počtu zpracovávaných žádostí, a to takto:

Počet žádostízpracování do 5 pracovních dnů
od uhrazení zálohové faktury
Expresní zpracování - do 2 pracovních dnů
od uhrazení zálohové faktury
1 žádost3.500,- Kč6.000,- Kč
2-5 žádosti3.200,- Kč5.000,- Kč
6 a více žádostí3.000,- Kč4.000,- Kč

Společnost není plátcem DPH.

Součástí námi zpracované žádosti o akreditaci jsou např. následující dokumenty:

Na každou žádost o akreditaci je potřeba nalepit kolkovou známku ve výši 1000,- Kč (poplatek MŠMT).

Po získání akreditace Vám zdarma poskytneme informace a dokumenty, které je potřeba vést a uchovávat při realizaci rekvalifikačních kurzů (např. Přihláška do rekvalifikačního kurzu, Třídní kniha – evidence o průběhu kurzu, Protokol o závěrečné zkoušce, Evidence vydávaných osvědčení).

Cena za lektorskou činnost a činnost garanta je stanovována individuálně po domluvě s lektorem či garantem a je stanovována dle celkového rozsahu jejich činnosti.

Cenu za zpracování žádosti o autorizaci k závěrečným zkouškám z profesních kvalifikací naleznete zde.